ภายใต้แรงบันดาลใจ มันเป็นรอยแห้งที่ยาวนานสำหรับเรา

ภายใต้แรงบันดาลใจ แต่เขากระโดดได้ดีและเมื่อฉันคว้าไว้คนอื่น ๆ ก็กลับไปแล้ว

ภายใต้แรงบันดาลใจ เทรนเนอร์ เป็นภาพแห่งความสุข และความโล่งใจ อย่างแท้จริงหลัง
จากที่ ที่ไม่ได้ใช้งานได้ เกิดขึ้นในวันเสาร์มอส แมนวัยหกขวบกำลัง หักหลบหนีซึ่งได้เริ่มต้น
ขึ้นสำหรับนักขี่ม้า ชาวกีวีตั้งแต่ปี 2021 ที่เธอชนะด้วย (ช็อตช็อตอื่น)โลแกนมุ่ง หน้าไปที่
เวทีขบวนพาเหรดอีก 41 ครั้งนับตั้งแต่นั้น

รวมถึงอดีตนักวิ่งชั้นนำ ของลีฟรีดแมนมูราฮิบ และรัฐมนตรีด้วย ความหวังสูง แต่น่าเสียดาย
ที่ไม่สามารถกลับ บ้านด้วยรอยยิ้มแบบ เดิมได้จนกระทั่ง ดอลลาร์) เข้ามาในการแข่งขัน
ในวันเสาร์ที่ 50,000 ดอลลาร์ในระยะทาง 1,400 ล้านบาทโดยแล่น ไปด้านหน้าที่ระยะ
300 เมตรภายใต้แรง บันดาลใจจาก

เพื่อหมุน ที่เป็นที่ชื่นชอบด้วย เงินมันเป็นเรื่องของเวลา มันเป็นรอยแห้ง ที่ยาวนานสำหรับ
เราโลแกนกล่าวม้า ตัวนี้ชอบความสูง 1400 เมตรและฝนก็ไม่ทำ ให้เขากังวลเลย ขี่เขา
รักษาเช่นกันฉัน คิดว่าเขาเก่งกว่า ที่ฉันชอบ แต่ฉันเดาว่า รู้ว่าเขามีอะไร อยู่ข้างใต้
ช่างเป็นร็อคสตาร์ สตาร์ไลท์เป็นม้า ที่ต้องเอาชนะ

แต่เมื่อเป็นเด็ก อายุสามขวบฉัน คิดว่านั่นจะทำให้เขา อ่อนแอในวันนี้ผู้ ชนะสองครั้งของ
ไม่มีข้อแก้ตัว วัยสามขวบชอบการ วิ่งตามหลังผู้นำ อย่างประหยัด แต่ก็ไม่ได้มีความ
ฉลาดเหมือนเดิมเมื่อ ขอให้เขาพยายาม อย่างเต็มที่ในการ ยืดผมเขาดูขี้อาย เล็กน้อย
ในระยะ 250 เมตรแม้จะ มีการชนเล็กน้อย

ภายใต้แรงบันดาลใจ

แต่อันดับที่สองจาก ยังคงเต็มไปด้วยบุญ ยอดเยี่ยมจบชั้นอีก ครึ่งหนึ่งของความยาว
เวลาที่ชนะคือ 1 นาที 23.47 วินาทีสำหรับพาวเวลล์ กล่าวว่าเขามีความ สุขที่ได้
วิ่งและเมื่อเขา ถามคำถามคำตอบ ก็คือสิ่งที่เขาต้อง การทุกอย่างเป็น ไปด้วยดี ฉัน
มีความสุขที่ได้อยู่

นักจัดรายการมือ เก๋าชาวออสเตรเลีย กล่าวฉันอยาก จะถอยกลับ แต่เขากระโดดได้
ดีและเมื่อฉันคว้าไว้คนอื่น ๆ ก็กลับไปแล้ว เมื่อฉันลอกเขาออก เขาไม่เคยหยุด เขา
สุดยอดมากตอนนี้ ได้ทำสถิติของเขา ด้วยการชนะสี่ครั้งและ 12 อันดับจากการเริ่ม
ต้น 29 ครั้งสำหรับ ที่กำลังปิดด้วยคะแนน $ 220,000  ดูบอลสด

เขารักษาเช่นกัน ฉันคิดว่าเขาเก่ง กว่าที่ฉันชอบ แต่ฉันเดาว่า

รู้ว่าเขามีอะไรอยู่ข้างใต้ ช่างเป็นร็อคสตาร์ สตาร์ไลท์เป็น ม้าที่ต้องเอาชนะ แต่เมื่อ
เป็นเด็กอายุสาม ขวบฉันคิดว่านั่นจะ ทำให้เขาอ่อนแอในวัน นี้ผู้ชนะสองครั้งของ
ไม่มีข้อแก้ตัว วัยสามขวบชอบการ วิ่งตามหลังผู้นำ อย่างประหยัด แต่ก็ไม่ได้มี
ความฉลาดเหมือนเดิมเมื่อ

ขอให้เขาพยายามอย่าง เต็มที่ในการยืดผมเขาดู ขี้อายเล็กน้อยในระยะ 250 เมตร
แม้จะมีการชนเล็ก น้อยไม่มีข้อแก้ตัว วัยสามขวบชอบการ วิ่งตามหลังผู้นำอย่าง
ประหยัด แต่ก็ไม่ได้มีความ ฉลาดเหมือนเดิมเมื่อ ขอให้เขาพยายาม อย่างเต็มที่
ในการยืดผมเขาดู ขี้อายเล็กน้อย ในระยะ 250 เมตร

แม้จะมีการชนเล็กน้อย แต่อันดับที่สองจาก ยังคงเต็มไปด้วยบุญ ยอดเยี่ยมจบชั้น
อีกครึ่งหนึ่งของความยาว เวลาที่ชนะคือ 1 นาที 23.47 วินาทีสำหรับพาวเวลล์
กล่าวว่าเขามีความ สุขที่ได้วิ่งและเมื่อเขา ถามคำถามคำตอบ ก็คือสิ่งที่เขาต้อง
การทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ฉันมีความสุขที่ได้อยู่

ภายใต้แรงบันดาลใจ

นักจัดรายการมือเก๋า ชาวออสเตรเลียกล่าวฉัน อยากจะถอยกลับ แต่เขากระโดด
ได้ดีและเมื่อฉันคว้าไว้คนอื่น ๆ ก็กลับไปแล้วแต่ เขากระโดดได้ดี และเมื่อฉัน
คว้าไว้คนอื่น ๆ ก็กลับไปแล้ว เมื่อฉันลอกเขา ออกเขาไม่เคยหยุด เขาสุดยอด
มากตอนนี้ ภายใต้แรงบันดาลใจ

ได้ทำสถิติของเขาด้วย การชนะสี่ครั้งและ 12 อันดับจากการเริ่มต้น 29 ครั้ง
สำหรับ ที่กำลังปิดด้วยคะแนน $ 220,000 ขี่เขารักษาเช่นกันฉันคิดว่าเขา
เก่งกว่าที่ฉันชอบ แต่ฉันเดาว่า รู้ว่าเขามีอะไรอยู่ข้างใต้ ช่างเป็นร็อคสตาร์
สตาร์ไลท์เป็นม้าที่ต้องเอาชนะ

แต่เมื่อเป็นเด็กอายุสามขวบ ฉันคิดว่านั่นจะทำให้ เขาอ่อนแอในวัน นี้ผู้ชนะ
สองครั้งของ ไม่มีข้อแก้ตัว ฟังดูดีเหมือนระฆัง  | กีฬาขี่ม้า

ฟังดูดีเหมือนระฆัง การวิ่งที่น่าเบื่อเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะไม่ได้ใช้งานที่ด้านหลัง

ฟังดูดีเหมือนระฆัง การตีกลับไปที่ตู้ของผู้ชนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ฟังดูดีเหมือนระฆัง เรื่องราวการแข่งรถ มักจะเต็มไปด้วยม้าที่ อายุน้อยกว่าตาม กีบเท้าของ
พวกพี่ ๆ แต่ บีบีจะพยายามหา แนวโน้มดังกล่าว นี้บียูน้องชายคนเล็ก ของผู้ชนะ สองกลุ่ม
ได้สลัดแท็กเพื่อน เจ้าสาวด้วยการตี กลับไปที่ตู้ของผู้ ชนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ยัง
แข่งรถ สีแดงและสีเหลือง อันเป็นสัญลักษณ์ ของสิงคโปร์อีกด้วย

ตอนนี้เด็กน้อยวัย 3 ขวบที่มีแนวโน้มเติบ โตได้เพิ่มสถิติที่น่า อิจฉาของเขาเป็น ชัยชนะสอง
ครั้งและสามวินาที ในการออกสตาร์ท ห้าครั้งตอน อายุหกขวบ มีความสุขกับ การแบ่งปัน
ความรุ่งโรจน์ที่ แต่ตอนนี้ กำลังดำเนินต่อไป ที่เก่ากว่าของ ได้สูญเสียการ ต่อยที่แสดงใน
แคมเปญ 2วายโอ และ 3วายโอ ของเขาผู้ชนะ

ผู้ชนะการแข่งขัน หกครั้งสุดท้ายของ เขาเมื่อกว่าสองปี ที่แล้วในการแข่งขัน ที่ความยาว
1200 เมตร ถือเป็นของตัวเอง อย่างชัดเจนในหมู่ ชนชั้นสูงของ โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จาก เป็นระดับ 1 แต่ความเน่า ก็เกิดขึ้นหลังจาก การชนะครั้งสุดท้าย ของเขาไม่นานไม่
มีอะไรผิดปกติ กับเขาเขาฟัง ดูดีเหมือนระฆัง

แต่ก็เริ่มแข่งเหมือน ที่เคยเป็นมาในช่วง เจ็ดนัดสุดท้ายของ เขารวมถึงสอง ครั้งก่อนการ
ถูกคุมขังเมื่อ เดือนมีนาคมปีที่ แล้วเขาเสร็จสิ้นท่าม กลางค่าไถ่ซึ่งเป็น เงาของตัวเขา
ในอดีต ผู้ฝึกสอนลักษณะคน หนึ่งสังเกตเห็นใน ระหว่างการวิ่งที่น่า เบื่อเหล่านั้นมีแนว
โน้มที่จะไม่ได้ ใช้งานที่ด้านหลัง จากนั้นชาวออสเตรเลีย

ฟังดูดีเหมือนระฆัง

จึงตัดสินใจที่จะให้คน จรจัดสวมหมวกเพื่อ เสนอราคาที่จะเพิ่มขึ้น และกลับไปสู่การ
เจลลอกวัยในการทดลอง สิ่งกีดขวางเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้สวมไฟกะพริบซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่เขาสวม เพียงสองประตูแรก ๆ และเห็นได้ชัดว่าเขา ไม่รู้สึกขุ่นเคืองหาก
ตำแหน่งทั้งสอง ของเขาเป็นสิ่งที่ต้อง ดำเนินต่อไปการเปลี่ยน เกียร์ดูเหมือนจะ
กระตุ้นบางอย่าง ในตัวเขา

เพราะเขายิงตรงไปยัง ผู้นำแม้ว่าแมทธิวเคลลาดี้ จะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเยือกเย็นที่
แนวกั้นก่อนที่จะขับออกไป เพื่อเอาชนะอย่างหนักหน่วง ในบ้านโดยตรงในขณะที่
การทดสอบดูเหมือนจะสรุปได้ แต่ เตือนว่ารูปแบบ เดียวกันนี้ไม่จำเป็นต้องจำลอง
แบบในการแข่งขัน มูลค่า 70,000 เหรียญที่มีความยาว 1,200 เมตร

บนสนามหญ้า นี้บีบีอยู่นอกรูปแบบ ฉันให้ความสดชื่นแก่เขาและไฟกะพริบก็อยู่ใน
การพิจารณาคดีของเขา” แบร์ตชิเกอร์กล่าวฉันแค่หวัง ว่าไฟกะพริบจะช่วยเพิ่ม
ความคมชัดให้กับบั๊กเกอร์รุ่นเก่าได้ บางครั้งการผสมอุปกรณ์ ของพวกเขาก็
สามารถทำให้พวกเขา กลับมาอีกครั้งได้เขากำลัง พุ่งออกจากประตู  ดูบอลสด

เพื่อล้มลงที่ด้านหลัง และเขาก็ไม่ได้ลงสนาม แต่อย่างใด

ฉันอยากให้เขาได้รับ การพิจารณาในเชิงบวกมาก กว่านี้ในการพิจารณาคดีและนั่น
คือเหตุผลที่ฉันบอกให้ ทำการทดลองให้เขา ในวันนั้นเขาไปทุกทาง แต่เขาจะ
ไม่ได้เป็นผู้นำในวันเสาร์นี้ จะมีความเร็วมากมายกับม้าอย่าง ในการแข่งขันหวัง
ว่าเขาจะสามารถตั้ง ตำแหน่งในตำแหน่ง กองกลางได้ซึ่งรวมเก้าครั้งกับ

สำหรับการชนะหนึ่ง ครั้งกล่าวว่าเฉดสีช่วยเพิ่ม โฟกัสของเขาในการทดลองใช้
แต่เขาก็ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้ได้ผลเขาไม่ได้รับน้อง เลยเขาสูญเสียประกายไฟ
ไปนิดหน่อยดังนั้น ไฟกระพริบจึงช่วยได้ ฉันสามารถขี่เขาในเชิง บวกมากขึ้น
จากประตูได้” นักจัดรายการที่มั่นคง

สามารถเป็นผู้นำ ในการแข่งขันวันพรุ่งนี้ได้เนื่อง จากมีความเร็วในการแข่งขัน
ถ้าเขาสามารถนั่งหลัง ความเร็วได้นั่นจะดีมากเรา แค่อยากให้เขากลับมาสน
ใจการแข่งรถอีกครั้งผู้ชนะมี ไม่มากนักสำหรับนักบิด ที่เกิดในอีโปห์ในปีนี้
ความร้อนแรงบนวัลแคน ที่ยิงไกลเมื่อสองสัปดาห์

ก่อนทั้งของจ็อคกี้วัย 41 ปีทำธุรกรรมทางการเงินในหนังสือวันเสาร์ถึงสี่ครั้ง
เพื่อปรับปรุงคะแนนของเขาโดยร้องเพลง เป็นโอกาสที่ดีที่สุด นอกจากนี้เขา
ยังขี่ และจนถึงตอนนี้ฉันมีฤดูกาลที่เงียบสงบ แต่อีกครั้งฉันขอบคุณเชนมาก
สำหรับการสนับสนุนของเขา” เขากล่าวถ้าไม่มี ฟังดูดีเหมือนระฆัง

ฟังดูดีเหมือนระฆัง

และพ่อของเขา ก็คงไม่มี ในวันนี้ ฉันเป็นหนี้พวกเขาทุกอย่างเป็นโอกาสที่
ดีที่สุดของฉันในวันนี้ เรากำลังลองสิ่งใหม่ ๆ มาดูกันว่าจะให้ผลลัพธ์หรือ
ไม่กล่าวว่าการลดลงจาก เจ็ดเป็นหกฟอร์ลองไม่ได้ หมายความว่าเขาล้ม
เหลวในการดูการเดินทางในการเริ่มต้นครั้งสุดท้าย (ที่ 10)

ในการแข่งขันคลาส 3 ที่มีระยะทางกว่า 1,400 เมตรที่ ยึดได้เขาวิ่งได้
1,400 ม. ไม่มีปัญหา เขาควรจะคว้าแชมป์เลกที่สองของซีรีส์ (กลุ่ม 2
สิงคโปร์สามปีคลาสสิกที่สูงกว่า 1,400 เมตร) แต่เขาก็ยืนหยัดและวิ่ง
ได้เป็นอันดับสอง (ตีครึ่งโดยมิสเตอร์โหยว)” เขาเล่าแต่ความสูง 1,400
เมตรสำหรับ บดขยี้สู่ตำแหน่งชัยชนะ | กีฬาขี่ม้า

บดขยี้สู่ตำแหน่งชัยชนะ ปล่อยให้พวกเขาจับม้าตัวนี้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่

บดขยี้สู่ตำแหน่งชัยชนะ เมื่อไม่มีอุบัติเหตุจากอุปสรรคสองในครั้งนี้

บดขยี้สู่ตำแหน่งชัยชนะ การเล่นวิดีโอซ้ำ ของการชนะใน อดีตอาจเป็น เครื่องมือทางการ
ศึกษาที่มี ประโยชน์เนื่อง จากนักจัดราย การฝึกหัด ยินดีที่ค้นพบ นักบิดชาว มาเลเซียและ
ปรมาจารย์ของเขา เดินผ่านความตายของ มากกว่าหนึ่ง ครั้งเงื่อนไขของ การแข่งขันในช่วง
หนึ่งปีที่ผ่านมา เกือบจะเป็น สำเนาคาร์บอน ของกันและกัน – คลาส 3 แข่งที่ ระยะยาว

มากกว่า 1200 เมตรใน แม้กระทั่งแฮนดิแคป 55.5 กิโล นับมีเพียงสนาม เท่านั้นที่แตก
ต่างกัน (ไม่มีนักวิ่งคนใดใน การแข่งขันนั้นกลับ มาอยู่ในการ แข่งขันระดับ 3 มูลค่า
70,000 เหรียญในวันเสาร์ที่ 1,200 เมตร) รวมถึงคนที่กุม บังเหียนหลัง จากพยายาม
เป็นผู้นำทุกวิถี ทางภายใต้ คำแนะนำของ

ก็ดูเอาชนะเมื่อ นักวิ่งอันดับต้น ๆ ขึ้นมาอยู่ใน ช่วงระยะสุดท้าย แต่ภายใต้การ ขับขี่ที่
เชี่ยวชาญและ เต็มไปด้วย พลังจากทีม ลูกชาย ก็วิ่งออกไป ของผิวของ เขาเพื่อแบ่ง
ปันความเสียหาย ด้วยความเคารพต่อ เขาอาจไม่ได้มีความ สามารถเท่ากับ นักจัดราย
การแชมป์ สิงคโปร์สี่สมัย

บดขยี้สู่ตำแหน่งชัยชนะ

แต่สิ่งที่เขามีใน โพดำคือความตั้งใจ ที่จะฟังเรียนรู้ และใช้คำสั่งของ เจ้านายกับจด
หมายไม่ต้องสง สัยเลยว่าอุปสรรค สองทำให้ชีวิต ของเขาง่ายขึ้นเมื่อ ที่มีเท้าเดินยาน
เข้ามาในที่นั่งคนขับ ได้อย่างง่ายดาย เมื่อประตูเปิดออก แต่นั่นก็ชนะการ ต่อสู้เพียง
ครึ่งเดียวจากนั้น ต้องประหยัดพลังงาน ให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะใช้สิ่งที่

ทำมาตลอดทั้งสัปดาห์ – เพื่อหยุดพักเมื่อถึง คราวที่เขาทำและ (41 เหรียญ) วาง
ช่องว่างระหว่างเขา กับกลุ่มไล่ล่าทันที ทุกอย่างดูเหมือน จะหายไปเมื่อ สินค้าล็อต
เดียวกันนั้นพุ่งเข้า มาหาเลือดที่ เสาขนยาว แต่นั่นคือตอนที่ อวัยวะขนาดใหญ่ที่สูบ
ฉีดใต้ชายโครงของ ดูบอลสด

ทำให้คิวของมัน ก้าวขึ้นไปบนเวที ลูกค้าขนาดไพน์เตะ เข้าเกียร์อื่นเพื่อบดขยี้

ไปสู่ตำแหน่งที่ชนะ ที่จบเร็วและ ที่ทำหน้าบึ้งตึงได้ หายใจรดต้นคอ ของเขาที่ระยะ
100 เมตร แต่ความกล้าหาญของ ก็สามารถจับพวกมัน ไว้ได้อย่างปลอดภัย อ้าง
ว่ารองชนะเลิศ อันดับห่างออกไป ครึ่งความยาวโดย ไม่เสียคะแนน ในคอที่สาม
เวลาที่ชนะคือ 1 นาที 9.9 วินาทีสำหรับ 1200 เมตรใน เพียง 0.08 วินาที

นอกเวลาที่เขาตอก บัตรด้วยความร้อนที่ ตายกับโลแกนผู้มี ความสุขซึ่งอยู่ในตำ
แหน่งดับเบิ้ล ที่หายากหลังจากที่ แสดงความยิน ดีก่อนหน้านี้ (ดูรายงานก่อนหน้านี้)
ทักทายจ็อคกี้ฝึกหัด ของเธอด้วยความ อบอุ่นว่านั่นเป็นการ ขี่ที่สมบูรณ์แบบใน
การชั่งน้ำหนัก และฉันดูการแข่งขันครั้งนั้นเมื่อ

ตายด้วยความร้อนแรงกับ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า กล่าวฉันบอกให้เขาออกไป ที่นั่นและขี่เขา
เหมือนเดิม ข้ามไปและปล่อย ห้พวกเขาจับคุณม้า ตัวนี้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ เขา
พยายามอย่างหนัก ตลอดเวลาและเขา ชอบความสูง 1200 เมตรบนสนามหญ้า
ช่วยเขาขึ้นมาช่วย เขาเขาแค่ขี่เขา ไปตามคำสั่ง

มันเป็นการเดินทางที่ สมบูรณ์แบบจากเขา เขาทำให้ฉันภูมิใจมาก ในวันนี้นักบิด
ที่เกิดในปีนังซึ่งเข้าร่วมกับ ในปี 2019 หลังจากใช้เวลา ประมาณหนึ่งปีกับอดีต
ครูฝึก รู้สึกยินดีที่ได้ทำ การบ้านเพิ่มขึ้นหลาย ชั่วโมงในขณะ เดียวกันก็แก้ไข
ข้อผิดพลาดก่อน หน้านี้กับม้าตัวเดียวกัน ด้วยถูกพักงานหนึ่งวัน

บดขยี้สู่ตำแหน่งชัยชนะ

เนื่องจากการขี่ โดยประมาทเมื่อเขา ข้ามมาที่รั้วเร็วเกินไปที่ เมื่อไม่มีอุบัติเหตุ
จากอุปสรรคสองในครั้งนี้มี แต่ความสุขตอน จบและวันแห่งความ สุขคุณโลแกน
บอกให้ฉันขี่ม้าตัว นี้แบบเดียวกับวิธีที่ ขี่เขาไปที่ความร้อนแรง กล่าวเขาผ่อน
คลายมากเขา บดขยี้สู่ตำแหน่งชัยชนะ

สนุกกับการแข่งขัน แต่ฉันต้องบอกว่า การจับฉลากที่ดี ก็ช่วยได้เช่นกัน ไม่
จำเป็นต้องใช้เขาจนหมด และเขาทำได้ง่าย มากฉันรู้สึกได้ว่ามี ม้าตัวอื่น
ตรงเข้ามา แต่ฉันไม่ได้กลัว ฉันรู้ว่าม้าของฉันยัง มีอะไรเหลืออยู่ใน รถถัง
ตอนนี้ทำสถิติชนะ หกครั้งห้าวินาทีและหกใน สามจาก 27 เริ่มต้นสำหรับ
ที่ตอนนี้พุ่ง ไปมากกว่า $ 340,000 ชิงความเป็นสายเลือด | กีฬาขี่ม้า

ชิงความเป็นสายเลือด การแข่งขันกีฬาชนเผ่าเร่ร่อน

ชิงความเป็นสายเลือด งานใหญ่ของทุกเผ่าเร่ร่อน ที่มีวัฒนธรรมของตัวเอง

ชิงความเป็นสายเลือด แม้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือน กับโอลิมปิกฤดูร้อน กลับมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
แค่เหรียญทอง และเงินรางวัล  มันคือการถักทออดีต อันยิ่งใหญ่ สานต่อไปจน ถึงอนาคต
เพื่อไม่ให้ผู้ คนบนโลกนี้ลืมว่า เหล่าลูกหลานเจงกิสข่าน นั้นสุดยอดขนาด ไหนที่ประเทศ
คีร์กีซสถาน มีมหกรรมกีฬาที่พวกเขา จะจัดขึ้นกันทุก 2 ปี

มันคืองานใหญ่ของ ทุกเผ่าเร่ร่อน ที่มีวัฒนธรรม ของตัวเอง พวกเขาจะรวมตัว กันเพื่อหาว่า
“ใครจะเป็นเจ้าเหรียญทอง”แม้ปัจจุบันประเทศ คีร์กีซสถาน อาจจะไม่ใช่ประเทศยิ่งใหญ่คับ
โลก หรือเป็นที่รู้จักกันในด้าน ในด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ทว่าพวกเขา เป็นประเทศที่อดีตเคยแรง
แบบนั้นก็คงจะไม่ผิดนักในช่วงปี 1206 ตำนานเหล่าผู้พิชิตจาก มองโกเลีย

ชิงความเป็นสายเลือด

ประกาศแสนยานุภาพ ให้กองทัพทั่วโลกรู้ว่า แม้พวกเขาจะไม่มีดินแดน เป็นหลักเป็นแหล่ง
เร่ร่อนขยาย อาณาจักรไปเรื่อย ๆ แต่เมื่อพวกเขาอยู่ บนหลังม้าแล้ว ไม่ว่ากองทัพใดก็ยาก
จะต่อต้าน ความแข็งแกร่งดั่งตำนาน นำโดยวีรบุรุษอย่าง เจงกิสข่าน รวบรวมชนเผ่ามอง
โกลและก่อตั้งชาติมองโกลขึ้นเมื่อปี 1206

ซึ่งต่อมากลายเป็น ชนชาติที่ยิ่งใหญ่ มีกำลังที่เข้มแข็งทำให้สามารถ ขยายอาณาเขตไป
ไม่หยุดยั้ง ได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้ง เล่าภายใต้การนำ ของเจงกิสข่าน ชาวมองโกลทำ
ศึกสงครามขยาย อาณาเขตไปเรื่อย ๆ โดยครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการนำกองทัพบุกยึด
กรุงคอนสแตนติโนเปิล แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์สำเร็จ ดูบอลสด

ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ เจงกิสข่าน เสียชีวิตเมื่อปี 1227 คีร์กีซสถาน

คือหนึ่งในดินแดน ที่เคยเป็นของ เจงกิสข่าน มาก่อน ก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุค ใหม่ในเวลา
ต่อมา ยุคที่เป็นลัทธิชาตินิยม เกิดขึ้นเป็นรัฐเป็นชาติที่มีดินแดน และสัญลักษณ์ชัดเจน
นั่นเองที่ทำให้ ดินแดน มองโกล อันยิ่งใหญ่เริ่มกระจาย ออกเป็นประเทศต่าง ๆ มาก
มาย และหลังจากการปก ครองของสหภาพโซเวียต

ประเทศต่าง ๆ เช่น คีร์กีซสถาน, ทาจิกิสถาน, คาซัคสถาน และ อุซเบกิสถาน
พยายามที่จะกำหนด ตัวเองใหม่ในฐานะรัฐอิสระ ที่มีมรดกทางวัฒนธรรม อันยาวนาน
ทว่าต่างกันก็แค่ชื่อ ผู้คนในประเทศแถบนั้น ยังคงมีเชื้อสายและความ ชนเผ่าเร่ร่อน
อยู่ไม่น้อย ดังนั้นการจะสร้างชาติบ้าน เมืองให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั้น

บางครั้งก็ต้องใช้วิธีที่ละมุนละม่อม ไม่ใช่แค่รบราฆ่าฟันอย่างเดียว และสิ่งหนึ่งที่ทำให้
ทุกคน ทุกคนเผ่า มารวมตัวกันได้ ได้ชิงความเป็นหนึ่ง อีกทั้งยังไม่มีการเสียเลือด
เสียเนื้อ นั่นก็คือการแข่งขันกีฬาเรื่องนี้ตั้งต้นจาก ประธานาธิบดี ของ คีร์กีซถสาน
ที่เดินทางไปเยือนตุรกี ในปี 2007 ชิงความเป็นสายเลือด

และคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งใช้ภาษา “เติร์ก” ในการสื่อสาร จะได้ร่วม
สานต่อประวัติศาสตร์และ สร้างอนาคตขึ้นมาใหม่ ด้วยกันนั่นเองจึงถือ กำเนิดขึ้นครั้ง
แรกในปี 2014 มันคือกีฬาที่ชนเผ่า ในชาติแถบเอเชียกลาง และชาติที่มีพรมแดน
ติดกับยุโรปที่ยังมีอิทธิพล ของชาวเผ่ามองโกลเร่ร่อนอยู่

จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกัน เพียงแต่ว่าพวกเขาจะทำให้ การแข่งขันครั้งนี้พิเศษกว่า
การแข่งขันธรรมดา หรือเล่นกีฬาทั่วไปแบบที่ มหกรรมโอลิมปิกแข่งขันกันเมื่อโลก
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมแคบลง ดังนั้นการกีฬา
ที่จะแข่งใน ชิงความเป็นสายเลือด

จะต้องเป็นกีฬาที่คงไว้ซึ่งจิตวิญญาณ ของเหล่าชนเผ่าเร่ร่อนในอดีต ซึ่งนับวันจะ
ลดน้อยถอยลง และอาจจะหายไปจากความทรงจำได้ “ชาว คีร์กีซ มีประวัติศาสตร์
ทางวัฒนธรรมและประเพณีอันยาวนาน เราเป็นชาติแรก ๆ ที่ก่อตั้งอารยธรรมการ
เร่ร่อน เราทำตามบรรพบุรุษของเรามานานนม

และถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มสร้างอนาคตบ้างแล้ว” ประธานาธิบดี ของ คีร์กีซสถาน
ซึ่งเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันครั้งแรกกล่าวเนื่องจากพื้นที่การแข่งขันนั้น จัดกันใน
เมืองตากอากาศริมทะเลสาบอย่าง ทำให้ภาพการแข่งขันออกมาดูสวยงาม ได้เห็น
วิวทั้งทุ่งกว้างและทะเลสาบ

ชิงความเป็นสายเลือด

เมื่อบวกกับการแข่งขันและการสร้างธีมของงานที่เน้นเรื่องธีมย้อนยุค นอกจากกีฬา
แล้วก็จะได้เห็นถึงวัฒนธรรมอีกหลาย ๆ อย่าง ทั้งเสื้อผ้าหน้าผม, อาการกิน หรือ
ของอุปโภคบริโภค จากยุคเก่า ๆ ที่เอามาทำใหม่ ให้คนรุ่นหลังเห็นซึ่งแน่นอน
ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นสามารถติดเทรนด์ได้โดยง่าย ณ ปัจจุบัน

ดังนั้นเมื่อองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด เหมาะแก่การแวะมาเที่ยวชม รวมถึงการ
ผลักดันผ่านสื่อด้วยงบจากรัฐบาลคีร์กีซสถาน ก็ทำให้มีการแชร์เรื่องราว ความ
สวยงามและประสบการณ์ดี ๆ จากการแข่งขัน ออกมามากมาย จนองค์การ
ยูเนสโก ให้การสนับสนุนรายการนี้สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม

และ ประวัติศาสตร์ ไม่ใช่สิ่งที่หาซื้อได้ แม้บางครั้งสิ่งเหล่านี้จะดูโบราณคร่ำครึ
แต่ถ้ามีการเติมไอเดียและพลิกแพลงให้เข้ากับบริบทของโลกยุคใหม่ ของเก่าก็
จะกลับมาเป็นของมีค่า ที่สร้างทั้งรายได้ ความภาคภูมิใจ และรอยยิ้ม เหมือน
กับที่ เป็นนั่นเอง ภายใต้แรงบันดาลใจ | กีฬาขี่ม้า

ดูเหมือนกับว่า กลับมาเป็น หงแดง กลุ่มเดิมที่พวกเรารู้จักดีอีกรอบ

ดูเหมือนกับว่า หลังคืนฟอร์มเก่งบุกกระซวก กรุงลอนดอน

ดูเหมือนกับว่า ในศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ โดยยิ่งไปกว่านั้นเกมรุกที่เล่นได้ดุเดือดและก็มีคุณภาพ ส่วนแนวรับก็ทำเป็นยอดเยี่ยม หากแม้เสียไป 1 ประตูก็ตาม

และก็นี่เป็นผลสอบของผู้ร่วมทีม เจอร์เก้น คล็อปป์ แต่ละคนในนัดหมายนี้ ดูเหมือนกับว่า ซึ่งบอกเลยว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ได้คะแนนสูง จะต้องกักบริเวณ

อลีสซง เบ็คเกอร์ : 6.5 เสียไป 1 ประตู จากลูกยิงสุดชั่วร้ายของ ปิแอร์-เอมิล ฮอยเบียร์ก แม้กระนั้นนอกเหนือจากนั้นนับว่าทำเป็นน่าพึงพอใจ มีความตื่นตัวตลอด ถึงแม้พบงานไม่หนักมากมายก็ตาม

เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ : 8 กลับมาโชว์ฟอร์มได้แจ่มอีกรอบ ทำเป็นดีทั้งยังรับแล้วก็รุก โดยยิ่งไปกว่านั้นอย่างข้างหลังที่เจ้าตัวมีอีกทั้งยิงเองและก็แอสซิสต์

โฌแอล มาติป : 7 ถึงแม้ได้เล่นเพียงแค่ครึ่งแรก (ถูกสลับตัวออกตอนพักครึ่ง เนื่องจากมีปัญหาเจ็บ) แต่ว่านับว่าช่วยเกมยอมรับได้ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะแท็กเกิลใส่ ซน ฮึง-มิน

จอร์แดน เฮนเดอร์สัน : 8 คุมเกมยอมรับได้เลิศแบบไม่มีที่ติเตียน เล่นแน่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะสางบอลจากพื้่นที่อันตราย ซึ่งเจ้าตัวทำเป็นมากมายสุดในกลุ่ม (4 ครั้ง)

แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน : 7 นัดหมายนี้บางทีอาจไม่สะดุดตาเรื่องเกมรุก แม้กระนั้นทำเป็นเลิศในเกมรับ แล้วก็การควบคุมพื้นที่

ติอาโก้ อัลกันตาร่า : 7 ช่วยเคลื่อนเกมดินแดนกึ่งกลางก้าวหน้า ผ่านบอลตรงเป้ามากถึง 90%

จอร์จินโย่ ไวจ์นัลดุม : 7 เกมนี้ยืนต่ำไปตัวรับ ซึ่งก็ทำเป็นดีทีเดียว แถมเก็บบอลได้แน่นแฟ้น

เจมส์ มิลเนอร์ : 8 ขยันวิ่งช่วยกลุ่มอีกทั้งรับและก็รุก (อาจมีมั่วๆไปบ้าง) ช่วยสกัดบอลได้งามๆหลายหน แล้วก็ที่เซอร์ไพรส์เป็นเป็นผู้ที่สร้างจังหวะได้มากสุดในกลุ่ม (4 คราว) นับว่าสะดุดตาสุดในดินแดนกึ่งกลาง “ลิเวอร์พูล” นัดหมายนี้

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ : 7 เล่นยากเองในบางจังหวะ แต่ว่าก็สร้างความอันตรายให้กับแนวรับเจ้าถิ่นได้ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตช่องทางให้เพื่อนฝูง

รวมทั้ง สามารถจ่ายบอลเข้าไปตุงตาข่ายได้ หนึ่งคราวแบบสุดงามด้วย แม้กระนั้นโชคร้ายที่ ฟีร์มีโน่ ทำแฮนด์บอลไปก่อน

ซาดิโอ มาเน่ : 8.5 ถึงแม้ว่ามีทำทิ่มอลเองง่ายๆ2-3 ครั้ง แต่ว่าลูกทีเด็ดหนขาดเจ้าตัวทำเป็นเยี่ยมมาก โดยเฉพาะจังหวะแอสซิสต์สุดคมให้ ฟีร์มีโน่ ทำคะแนน 1-0 รวมทั้งการจบสกอร์เองในประตูจบท้าย 3-1 แถมช่วยแย่งบอลได้มากสุดในกลุ่มด้วย (4 ครั้ง)

โรแบร์โต้ ฟีร์มีโน่ : 8 เล่นได้เป็นธรรมชาติ ฉลาดสำหรับเพื่อการเคลื่อน สร้างช่องทางให้สหายลุ้นทำคะแนนได้ 3 ที แล้วก็ที่สำคัญสุดเป็นเป็นคนทำคะแนนขึ้นนำ 1-0 ให้กับกลุ่มในตอนทดเจ็บครึ่งแรก

  • สำรองที่ได้ลงเล่น

นาธาเนียล ฟิลลิปส์ (แทน มาติป น.46) : 7 แม้ได้รับใบเหลืองเร็ว แต่โดยรวมถือว่าเล่นได้แข็งแกร่งทีเดียว โดยเฉพาะการรับมือกับลูกโด่ง

เคอร์ติส โจนส์ (แทน ติอาโก้ น. 78) : – ไม่สามารถให้คะแนนได้

ดิว็อค โอริกี้ (แทน ฟีร์มีโน่ น. 87) : – ไม่สามารถให้คะแนนได้ กีฬาขี่ม้า

ดูเหมือนกับว่า

ทางด้านของตลาดซื้อ-ขายนักเตะช่วงหน้าหนาวใกล้ปิดตัวลงเต็มที

– แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บรรลุกติกาปล่อยตัวปล่อยใจ เจสซี่ ลินการ์ด มิดฟิลด์สำรอง ให้ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ยืมใช้งานกระทั่งจบฤดู โดยก่อนหน้านี้ตัวนักเตะได้รับความสนใจจากอีกทั้ง นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด และก็ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน

– นอกเหนือจากนั้น “อสุรกายแดง” กำลังสนทนาปล่อยตัวปล่อยใจ ฟากุนโด้ เปยิสตรี ปีกดาวรุ่งชาวอุรุกวัย ให้ เดปอร์ติโบ อลาเบส ยืมใช้งานอีกรายด้วย

– โธมัส ทูเคิ่ล ที่ปรึกษาคนใหม่ เชลซี มีแผนการที่จะปล่อยตัว บิลลี่ กิลมอร์ มิดฟิลด์ดาวรุ่ง ให้สมาพันธ์อื่นยืมใช้งานจนกระทั่งจบฤดู โดยเข้าใจกันว่า จอมบุกเลือดวิสกี้วัย 19 ปี กำลังได้รับความสนใจจาก เรนเจอร์ส ของกุนซือ สตีเว่น เจอร์ราร์ด

– ฟลอเรียน นอยเฮาส์ มิดฟิลด์ตัวเก่ง โบรุสเซีย มึนอย่างเช่นกลัดบัค กลายเป็นวัตถุประสงค์เสริมกองทัพของ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ที่กำลังมองหาผู้แทนของ เดเล่ อัลลี กองกลางชาวอังกฤษ ที่บางทีอาจย้ายไป กรุงปารีส แซงต์-แชร์กแมง

– วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ได้หันกลับมาสนใจในตัว เอนส์ลี่ย์ เมตแลนด์-ไนล์ส ตัวรุกสารพัดประโยชน์ของ อาร์เซน่อล อีกรอบ หลังนักฟุตบอลแสดงความต้องการที่จะย้ายออกไปเล่นกับสมาพันธ์อื่นแบบข้อตกลงยืมตัว เพื่อจังหวะลงเล่นที่มากขึ้น

– อินเตอร์ มิลาน แล้วก็ อาแอส โรม่า กำลังสนทนาแลกเปลี่ยนตัวนักเตะกันระหว่าง อเล็กสิส ซานเชซ กับ เอดิน เชโก้ แม้กระนั้นการสนทนายังไม่มีความรุดหน้า

– ยิ่งกว่านั้น เชโก้ ได้มีการถูกเสนอให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วย ดูบอลสด

– แต่ เชโก้ ต้องการย้ายกลับไปเล่นให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มากกว่า แล้วก็ในช่วงเวลานี้ อเลสซานโดร ลุชชี่ เอเจนต์ของเจ้าตัว กำลังทำงานอย่างมากในการนำ หัวหอกชาวบอสเนียฯ วัย 34 ปี คัมแบ็กสู่ถิ่น เอติฮัด สเตเดี้ยม

– ปาร์ม่า จ่อปิดดีลยืมตัว โยชัว เซิร์คซี หัวหอกดาวรุ่งชาวฮอลล์แลนด์ของ บาเยิร์น มิวนิค มาใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาล พ่วงออปชั่นซื้อขาด

– แอร์เบ ไลป์ซิก จะตรึกตรองขาย ดาโยต์ อูปาเมกาโน่ เซนเตอร์แบ็กตัวเก่ง หลังจบฤดูกาลแค่นั้น ตามค่าฉีกคำสัญญา 42.5 ล้านยูโร (โดยประมาณ 1,572.5 ล้านบาท)

– แอธเลติก บิลค่อย ให้ความสนใจที่จะคว้าตัว เซซาร์ อัซปิลิกวยต้า ปราการหลังชาวสแปนิชของ เชลซี มาร่วมกลุ่มตอนซัมเมอร์นี้ ข้างหลังมองเห็นนักฟุตบอลมีแววเปลี่ยนเป็นแข้งส่วนเกินในแนวทางทำทีมของผู้จัดการทีมฟุตบอล โธมัส ทูเคิ่ล

เรียกฟอร์มเก่า กลับมาได้แล้วนัดหมายนี้ เมื่อบรรดาแนวรุกไล่ผลาญไม่ยั้ง

เรียกฟอร์มเก่า เก็บสามแต้มแรกในรอบ 5 เกม คืนกลับที่ 4 

เรียกฟอร์มเก่า ศึกบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา “ลิเวอร์พูล” หงส์แดง ปรารถนาจุดเปลี่ยนแปลงดึงฟอร์มเก่งกลับมา ข้างหลังเกมลีกแพ้ใครมา 5 เกมติด เจอร์เก้น คล็อปป์ ได้หน้าแข้งตัวหลัก

จอร์แดน เฮนเดอร์สัน กลับมายืนแนวรับ แนวรุกใช้สามผสาน “ซาลาห์-มาเน่” เยี่ยมถิ่น “ไก่เดือยทอง” สเปอร์ส เรียกฟอร์มเก่า ที่เร่าร้อนตอนนี้ โชเซ่ มูรินโญ่ ขนสตาร์ทั้ง “เคน-ซน” พังทลายสกอร์เพื่อสามแต้มขยับขึ้นท็อป 5 ให้ได้

ลิเวอร์พูลสบโอกาสนาทีที่ 2 เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ วางบอลขึ้นหน้ากรอบจุดโทษ ซาดิโอ กระโจนส่งบอลย้อนให้ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ตบคืนมาให้เจ้าตัวได้ซัดในเขตโทษทางซ้าย แม้กระนั้นบอลหลุดกรอบออกข้างหลังไป

ถัดมานาทีที่ 3 ต็องกี เอ็นดอมเบเล่ ลากบอลมากลางสนาม เรียกฟอร์มเก่า แปะสั้นให้ ซน ฮึง-มิน แตะต้องบอลป้ายไปที่ แฮร์รี่ เคน แทงทะลุช่องให้ ไม่หวั่นอยู่แล้ว

หัวหอกโสมขาวหลุดลำพังเข้าในจุดโทษ ก่อนแปเรียดจ่ายบอลเข้าทิ่มเสาแรกทางซ้ายตุงตาข่าย ทว่าวีเออาร์ส่งสัญญาณเป็นลูกล้ำหน้าของ ซน ฮึง-มิน ก่อนแล้ว

เรียกฟอร์มเก่า

กลุ่มเยี่ยมบุกอีกนาทีที่ 9 เจมส์ มิลเนอร์ ส่งบอลออกด้านซ้ายไปที่ มาเน่ บบรจงโยนบอลเข้าจุดโทษทางขวา ติอาโก้ อัลคันทาร่า สอดมาโหม่งชงเข้ากึ่งกลาง ฟิร์มิโน่ เพียรพยายามเข้าถึงบอลถูก เอริก ดายเออร์ เหนี่ยวล้ม แต่ว่าผู้ตัดสินมิได้ว่าอะไร

ลิเวอร์พูลทักนาทีที่ 21 ติอาโก้ อัลคันทาร่า จ่ายบอลป้ายมาให้ ฟิร์มิโน่ ที่ถอยต่ำมาเก็บบอลตกลงใจส่องไกลนอกกรอบจุดโทษ บอลเข้าพบกรอบแม้กระนั้นตรงตัว อูโก้ โยริส นายทวารเจ้าของบ้านรับเอาไว้

เจ้าถิ่นหวิดทำเป็นนาทีที่ 22 ซน ฮึง-มิน สปีดมาเอาบอลเปิดยาวจากเพื่อนฝูง ก่อนลากหลุดเข้าจุดโทษ แล้วรีบซัดในทันที แต่ว่า อลีสซง เบ็คเกอร์ มือกาวลิเวอร์พูลไม่ยอมพลาดปิดมุมจับบอลอยู่หมัด

หงส์แดงแทบนำนาทีที่ 24 จอร์แดน เฮนเดอร์สัน ลากบอลฝ่ามาถึงหน้ากรอบจุดโทษ ดีดสั้น ซาดิโอ ตามรับรับบอลตบมาที่ โมฮาเหม็ด ซาลาห์

หยอดบอลเข้ากลางเขตโทษ

เป็น มาเน่ วิ่งมาแหย่เท้าจิ้มบอล แต่ว่ายังพบนายทวารไก่เดือยทอง ติดบอลรับไว้ทัน กลุ่มเยี่ยมชวดนำอีกนาทีที่ 42 ติอาโก้ อัลคันทาร่า ฉกบอลกึ่งกลางสนามไหลต่อให้

ฟิร์มิโน่ สัมผัสบอลเร็วเข้าเขตโทษให้ โฉบมาแต่งบอลแล้วซัดเต็มแรงแต่ว่า อูโก้ โยริส นายด่านเจ้าของบ้านยืนใช้มือติดคุ้มครองประตูได้เหมาะสมที่สุด

แล้วก็แล้วนาทีที่ 45+4 จอร์แดน เฮนเดอร์สัน หยอดบอลโด่งกึ่งกลางสนามทิ้งมาให้ มาเน่ ล้นเช็คลำหน้า พักอกเอาบอลลงในจุดโทษ กีฬาขี่ม้า

ก่อนเฉือนมาหน้าปากประตู บอลผ่านทั้งยัง อูโก้ โยริส แล้วก็ เอริก ดายเออร์ เข้าเท้า โรแบร์โต้ ฟิร์มิโน่ ยิงระยะเผาขนเข้าไป จบ 45 นาทีแรก หงส์แดง นำก่อน 1-0

กลุ่มเยี่ยมเฮสนั่นนาทีที่ 47 แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน ส่งบอลเลาะริมทางซ้ายไปที่ ซาดิโอ กลับบอลก่อนเลี้ยงมาในเขตโทาด้านเดียวกัน

เรียกฟอร์มเก่า

บรรจงปั่นบอลโค้ง อูโก้ โยริส นายทวารเจ้าถิ่นพุ่งปัดบอลออกมาทางขวามือ กลายเป็นเข้าทาง เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนล ล้นมาหวดจ่ายบอลเข้าประตูให้ ลิเวอรืพูล นำห่าง 2-0

แต่ทว่าไก่เดือยทองไม่ยินยอมนาทีที่ 49 สตีเว่น เบิร์กไวจ์น ดึงบอลมาถึงหน้ากรอบจุดโทษ แล้วป้ายบอลมากมายลาง ปิแอร์-เอมิล ฮอยจ์เบิร์ก

ตั้งป้อมซัดเต็มแท้า บอลทิศทางเข้าพบกรอบประตูผ่านมือ อลีสซง เบ็คเกอร์ นายด่านลิเวอร์พูลตุงตาข่ายทางขวาอย่างแม่นยำ

ลิเวอร์พูลแอบเซ็งนาทีที่ 56 โรแบร์โต้ ลงมาล้วงบอลต่ำ ติดสั้นให้ ติอาโก้ อัลคันทาร่า ส่งบอลออกมาด้านซ้ายไปที่ ลากบอลขึ้นหน้ามาแทงเข้าเขตโทษทางขวา โมฮาเหม็ด ซาลาห์ จับบอลหนึ่งครั้ง

แล้วกระแทกบอลแฉลบเท้า แฮร์รี่ วิงค์ เข้าประตู แต่ มาร์ติน แอตกินสัน ผู้ตัดสินขอดูวีเออาร์แล้วยึดสกอร์คืน เนื่องจากบอลไปถูกมือ โรแบร์โต้ ในจังหวะแรก ดูบอลสด

หงส์แดงทำเป็นอีกนาทีที่ 65 เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ เลี้ยงบอลลุยมาทางด้านขวาของสนาม ทดลองครอสบอลเข้าในจุดโทษเยื้องมาด้านซ้าย บอลกระดอนพื้นถูกตัว โจ โรดอน เข้าทางปืน ซาดิโอ

จัดการยิงแสกหน้า อูโก้ โยริส นายด่านเจ้าบ้านเป็นสกอร์พาหงส์แดงทิ้งห่าง 3-1 จากนั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีก จบเกม หงส์แดง บุกผลาญ สเปอร์ส 3-1 เก็บสามแต้มแรกในรอบ 5 เกมลีก-เฮแรกของปี 2021 กลับที่ 4

ไม่หวั่นอยู่แล้ว เรื่องที่สมาพันธ์ถูกใจสลับตัวผู้จัดการทีมฟุตบอลเป็นว่าเล่น

ไม่หวั่นอยู่แล้ว พร้อมเปิดเผยตกลงใจง่ายอย่างยิ่งๆ 

ไม่หวั่นอยู่แล้ว โธมัส ทูเคิ่ล ผู้จัดการทีมคนใหม่ สมาพันธ์มหาเศรษฐี ที่เวที พรีเมียร์ลีก อังกฤษ การันตีว่า ตนมิได้ รู้สึกหวาดหวั่น เลยแม้แต่น้อย แปลงเป็นผลแข่ง

สำหรับเรื่องที่ สมาพันธ์ไม่ค่อย มีความอดทน กับตัวกุนซือ ถ้าหากผลงาน ในสนามไม่ดี ไม่เป็นไปตามเป้า ผู้จัดการทีม ชาวเยอรมันวัย 47 ปี ได้ทำหน้าที่คุมกลุ่มโดยทันที ในเกม พรีเมียร์ลีก นัดหมายปัจจุบัน

ทำเป็นแค่เปิดรัง สแตมฟอร์ด บริดจ์ เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส 0-0 หรือเพียง 1 วัน ข้างหลังเข้ารับ ตำแหน่งนายใหญ่ “สิงห์บลูส์” แทนที่ แฟร้งค์ แลมพาร์ด

ดังนี้ เชลซี มีการปลดที่ปรึกษามาแล้วถึง 14 ครั้ง ไม่หวั่นอยู่แล้ว ซึ่งก็รวมทั้ง โชเซ่ มูรินโญ่ ที่โดน 2 ครั้ง นับจาก โรมัน อบราโมวิช อภิมหาเศรษฐี ชาวรัสเซียน ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของชมรม

เมื่อปี 2003 ซึ่งโน่นเป็นการสะท้อน ให้มีความคิดเห็นว่า “เสี่ยหมี” ไร้ความปราณี ถ้าผลงานของสมาคม ไม่เข้าตา แต่แม้กระนั้น ทูเคิ่ล ประกาศชัดว่า ตนไม่เครียดเลย กับหัวข้อนี้

“ผมรู้สึกยินดี เป็นอย่างมาก ที่ได้โอกาส ได้มาคุมชมรมระดับนี้ ถ้าเกิดคุณได้เซ็นสัญญา กับ เชลซี มันก็มีความหมายว่า คุณได้เซ็นสัญญา กับชมรมที่ กระหายถ้วยแชมป์ แล้วก็ลุ้นแชมป์ในทุกรายการ ที่ร่วมแข่ง ซึ่งหัวข้อนี้ ผมใส่ใจดี”

“ส่วนเรื่องที่บางที ก็อาจจะ ถูกไล่ออกนั้น มันมิได้ทำให้ ผมกลัวอยู่แล้ว พวกเรามีความทะเยอทะยาน ผมเองก็เช่นกัน ผมรู้ว่า

ทุกๆคนต่างคาดหวัง เรื่องผลการแข่งขัน แม้กระนั้น ผมเองก็มุ่งหวังเช่นกัน นี่เป็นจังหวะ ที่ได้มาอยู่กับ สมาคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของโลก

พวกเราก็เลย มีความคิดว่า เราไม่สมควรพลาดโอกาสนี้ ที่กำลังจะได้เข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มันเป็นตัวเลือกที่ง่ายสุดๆๆ” สมัยก่อนนายใหญ่ กรุงปารีส แซงต์-แชร์กแมง แล้วก็ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กล่าว

ไม่หวั่นอยู่แล้ว

เฉยๆนะ ก็ไม่แปลกใจมากแค่ไหน เพราะเป็นกลุ่มที่เล่นด้วย ยากอยู่แล้ว

มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซน่อล รับรองว่า ตนมิได้รู้สึก แปลกใจเลย แม้แต่น้อย กับการที่มองเห็น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กีฬาขี่ม้า

เปิดรัง โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด พลิกล็อกแพ้ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด กลุ่มชั้นท้ายที่สุด 1-2 ในศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดังนี้ อาร์เซน่อล มีคิวเปิดรัง เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ต่อกร “ปีศาจแดง” ของผู้จัดการทีม โอเล่ กุนนาร์ โซลชา

“มันมิได้ เซอร์ไพรส์อะไรเลย เพราะว่า การจะเอาชนะทุกทีม ในลีกที่นี้ มันเป็นอะไรที่ยากมากมายๆ แล้วก็ทุกคน ก็ยอมรับในเรื่องนี้” อาร์เตต้า กล่าว “เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด เป็นกลุ่มที่เล่นกัน เป็นระบบ รวมทั้ง จะอันตรายมากๆ

เมื่อได้เล่น ตามหนทาง ของพวกเขา เพราะก่อนหน้านี้ มีหลายเกม ที่พวกเขาแพ้ แค่ประตูเดียว แล้วก็ในบางเกมนั้น พวกเขาไม่ควรแพ้ด้วย” ดูบอลสด

ปัจจุบันนี้ อาร์เซน่อล รั้งชั้นเก้า ในตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก โดยมี 30 แต้ม จากการลงแข่งขัน 20 นัด ส่วน แมนฯ ยูไนเต็ด ด้อยกว่าจ่าฝูง มี 40 แต้ม จากการลงแข่งขัน 20 นัดหมาย

แปลงเป็นผลแข่ง ที่ชวนช็อกอย่างยิ่งจริงๆกับการที่ เสียท่าแพ้

แปลงเป็นผลแข่ง ในขณะที่ชั้นในตารางคะแนน ของทั้งสองแตกต่างแบบฟ้ากับเหว

แปลงเป็นผลแข่ง ผลการแข่งขัน ที่เกิดขึ้น ส่งผลเสีย เป็นอย่างมาก เพราะนอกจาก พวกเขาจะอดแซง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลับไปเป็นจ่าฝูงแล้วนั้น มันยังกลายเป็นว่าตอนนี้ ทีมของกุนซือ โอเล่ กุนนาร์ โซลชา

มีแต้มน้อยกว่า คู่อริร่วมเมือง 1 แต้มในสภาพ ที่ลงเล่นเยอะกว่า 1 เกมด้วย แปลงเป็นผลแข่ง ทำให้มันมีโอกาสที่ “เรือใบสีฟ้า” จะหนีห่างเป็น 4 คะแนน หากพวกเขาเอาชนะ เอฟเวอร์ตัน ในเกมที่โดนเลื่อนไปได้ แพ้แบบสุดช็อก

แปลงเป็นผลแข่ง

  • เสียฟาวล์เยอะไป

ธรรมดาแล้วกลุ่มใหญ่ ต้องเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบ โดยมากในเกมรุก ซึ่งมองผิวเผินแล้ว มันก็อย่างกับว่า ทำเป็นอย่างงั้น ด้วยเหตุว่า ไม่มีเกมไหนเลย ที่พวกเขามีเปอร์เซ็นต์ ครองบอลได้น้อยกว่า 55 เปอร์เซ็นต์

แต่ วันที่ชนะ ก็เป็นเพียงแต่ เกมเดียวจาก 4 นัดหมาย

ในตอนที่พบกับกลุ่ม ในทีม 3 ชั้นสุดท้าย ของตารางคะแนน ที่พวกเขา เสียฟาวล์ไม่ถึง 10 รอบ โดยวันนั้นกลุ่มของ โซลชา เสียฟาวล์ไป 8 ที

ช่วงเวลาที่เกม เมื่อวันพุธที่ผ่านมา พวกเขาเสียฟาวล์ไป 10 รอบ ซึ่งพอๆ กับเกมที่ชนะ ฟูแล่ม ส่วนนัดหมายกับ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน พวกเขาเสียฟาวล์ไป 12 รอบ

  • ลุ้นเหนื่อยตลอด

กลุ่มในกรุ๊ปหัวแถว ของตารางคะแนน ชอบถูกคิดว่า ดีกว่าบานเบอะ เวลาพบกับกลุ่มในกรุ๊ปหนีตกชั้น บางคนถึงขนาดเชื่อเหตุว่า กลุ่มในกรุ๊ปหัวแถว จะเอาชนะได้แบบขาดลอย ประมาณว่า ผลต่างอยู่ที่ขั้นต่ำ 2 ลูก

น่าเศร้าที่ฤดูนี้ ของโซลชา ยังไม่เคยทำแต้ม ตามความคาดหวัง แบบงั้นได้เลย เนื่องจากว่าใน 3 เกมที่ชนะ 3 กลุ่มในกลุ่มท้ายตาราง พวกเขาชนะไปด้วยผลต่าง เพียงแค่ 1 ลูกแค่นั้น

การเจอกับ เชฟฯ ยูไนเต็ด ในทีแรกของ ฤดูกาลนี้นั้น แมนฯ ยูไนเต็ด ชนะไป 3-2 โดยมาโดนตีตื้นในช่วง 3 นาทีในที่สุด จนถึงทำให้ แฟนบอลเสียวๆ กีฬาขี่ม้า

ส่วนเกมกับ เวสต์บรอมฯ พวกเขาก็ชนะไป 1-0 จากลูกจุดลูกโทษของ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ระหว่างที่เกมกับ ฟูแล่ม ก็โดนนำไปก่อน แล้วจากนั้น ถึงมาชนะ จากลูกยิงสุดสวยของ ปอล ป็อกบา

แปลงเป็นผลแข่ง

  • การยิงไม่เฉียบขาด

อีกทั้ง 4 เกมที่พบกับ 3 ผู้หนีตาย กลุ่มของ โซลชา มีจังหวะทดลอง ทำประตูไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง แม้แต่นัดเดียว ไม่ว่าจะเป็น 17 ตอนในเกม ที่พบกับ เวสต์บรอม

, 15 ตอน ในเกมแรกที่พบกับ เชฟฯ ยูไนเต็ดและก็เกมกับ ฟูเฉือนม รวมทั้งนัดแพ้ “ดาบคู่” ที่ได้โอกาสยิง 16 ที แต่ จำนวนดังกล่าว มิได้สะท้อนถึง ความสามารถ ของลูกยิง

เพราะมีเพียง แค่ครั้งชนะ เชฟฯ ยูไนเต็ด ที่พวกเขายิงตรงกรอบ มากเกินครึ่งเดียว ของปริมาณครั้งที่ยิง จากการที่วันนั้น ยิงตรงกรอบไป 9 ตอน ส่วนเกมกับ เวสต์บรอมฯ พวกเขายิงตรงกรอบเพียงแค่ 7 ส่วน

ในขณะที่ตัวเลข ในเกมกับ ฟูแล่ม อยู่ที่ 5 ส่วน ในเกมกับ ในนัดปัจจุบัน พวกเขา ยิงข้างกรอบ เพียงแค่ 4 คราวแค่นั้น ดูบอลสด

แพ้แบบสุดช็อก เกมที่เล่นได้ห่วยแตกเพราะเหตุว่าถึงกับขนาดหายไปจากเกมเลย

แพ้แบบสุดช็อก จากที่เหลิงกับผลงาน ของกลุ่ม ได้ตื่นมา พบกับโลกเรื่องจริง

แพ้แบบสุดช็อก ริโอ เฟอร์ดินานด์ สมัยก่อน ยอดแนวรับของ แมนเชสเตอร์ ตำหนิ มาร์คัส แรชฟอร์ด กับ อ็องโตนี่ มาร์กสิยาล 2 แผงหน้า “ปีศาจแดง” ที่ทำผลงานได้ ตกต่ำจนถึง ขั้น หายไปจากเกมเลย เรียกฟอร์มเก่า

ในเกม พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดหมายที่สังกัดเดิม ของทั้งสอง เชฟฟิลด์ 1-2 คารัง โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ตอนต้นหลายๆคน คิดว่า คงจะเก็บชัยชนะ ในเกมนี้ได้แบบไม่ยากเย็น ภายหลังพวกเขา อยู่ในกรุ๊ปหัวแถว ของตารางคะแนน

ตรงกันข้าม กับกลุ่มเยี่ยม ที่เป็นบ๊วย กลับแปลงเป็นว่า กลุ่มของผู้จัดการทีม โอเล่ กุนนาร์ โซลชา แพ้แบบสุดช็อก พร้อมด้วยทำให้ พวกเขาถูกหยุดสถิติ ไม่มีพ่ายแพ้ ในลีกเอาไว้ที่ 13 ครั้งติดกัน

เฟอร์ดินานด์ ซึ่งเดี๋ยวนี้ เป็นกูรูของ บีที สปอร์ต สื่อกีฬามีชื่อเสียง ของเมืองผู้ดี เปิดเผยว่า “พวกเขาไม่มีการเล่น ที่น่าระทึกใจเลย ตั้งแต่นาทีแรกน่ะ มันไม่มีการเล่น ที่เร็วทันใจ และฉับไวที่พวกเรา มองเห็นจาก ยูไนเต็ด

ในตอนหลายนัดที่ผ่านมา แม้กระทั้งหน่อยเดียว จำต้องดู เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด มันนับว่า คริส ไวล์เดอร์ จัดการพวกเขาได้ดิบได้ดี ในขณะที่ ก็มิได้ทำอะไร เพื่อแก้ปัญหา ที่พบเลย”

“บรูโน่ แฟร์นันด์ส ซึ่งเป็นผู้ ที่พวกเขา พึ่งพาอาศัยอย่างมาก ในตอนหลายสัปดาห์ และก็หลายเดือน ที่ผ่านมาน่ะ วันนี้ฟอร์มไม่เข้าฝัก เหมือนกันกับ ปอล ป็อกบา กีฬาขี่ม้า

ถ้าเกิดผู้ใดก็ช่างที่ โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด เริ่มเหลิงกระทั่งเหลือเกิน กับชั้นของพวกเขา ในขณะนี้แล้วล่ะก็ เกมนี้ก็ถือเป็น เหมือนกับการ ตบหน้าพวกเขา ให้ตื่นจากความฝัน”

“ผมคิดว่า ในตอนที่ผ่านมา แมนฯ ยูไนเต็ด มักจะตอบสนอง กับการเสียประตูได้ดิบได้ดี แต่ว่าคืนนี้ มันดูราวกับว่าทุกอย่าง พังทลายไม่เป็นชิ้นดี

แรชฟอร์ด กับ มาร์กสิยาล เป็นผู้ที่หายไป จากเกมเลย พวกเขามิได้ช่วยอะไร และไม่ได้สร้างอะไร ให้กลุ่มทั้งหมด”

แพ้แบบสุดช็อก

แต่พอลองมาดูฝั่งผู้เล่น เขากลับคิดอีกแบบ

ปอล ป็อกบา มิดฟิลด์ แมนเชสเตอร์ ชมรมดังของศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ บอกว่าตน เป็นสุขกับกลุ่ม แล้วก็จะคุย กับสังกัดเดิม ว่าจะทำยังไง กับอนาคตของตน ในช่วงหลังจากนี้ ดูบอลสด

ตัวรุกชาวฝรั่งเศส ชอบตกเป็นข่าวลือ เกี่ยวกับการบอกลา อยู่เรื่อย โดยเฉพาะกับการที่ มิโน่ ไรโอล่า เอเยนต์ของเจ้าตัว ถูกชอบให้สัมภาษณ์ ในเชิงที่กล่าวว่า ป็อกบา ไม่มีความสุข กับการเล่นให้กลุ่มแล้ว

แถมตอนนี้ เขาก็เหลือ คำสัญญากับกลุ่ม ถึงตอนซัมเมอร์ ปีถัดไปเท่านั้น ทำให้ลือกันว่า “ปีศาจแดง” อาจจะจำต้อง ยอมขายเขา ในตอนซัมเมอร์นี้ หากว่าไม่มี การต่อสัญญากัน จะได้ไม่เสี่ยง เสียเขาแบบฟรีๆ เพียงพอถึงกลางปี 2022

ป็อกบา เปิดใจระหว่างการให้ สัมภาษณ์กับ ริโอ เฟอร์ดินานด์ สมัยก่อนยอดแนวรับ ของ แมนฯ ยูไนเต็ด ว่า “ผมมีคำสัญญา อยู่กับกลุ่ม ผมอยู่ตรงนี้ ผมกำลังสนุก กับตนเองอยู่ ทุกคนทราบดีว่า ผมเหลือคำสัญญาอีก 1 ปี

ผมจะคุยกับสมาคม แล้วมองว่าเหตุการณ์ มันคืออะไร เวลานี้ จุดมุ่งหมายของผม เป็นการได้แชมป์สักรายการ อย่างเดียว ที่อยู่ในหัวของผม เป็นการชนะให้ได้, ใช้พละกำลังของตน ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็ทำให้เยี่ยมที่สุด เพื่อช่วยกลุ่ม”