เจ้าม้าคู่ใจ ควบคุมม้าได้อย่างชำนาญ

เจ้าม้าคู่ใจ กีฬาขี่ม้าที่ความ สนุกมากับความ น่าตื่นเต้น เนื่องจากมีเจ้า ม้าคู่ใจร่วม ลงแข่งขัน
ด้วย นอกจากการสร้าง สมาธิให้กับ ตัวนักกีฬาเอง แล้วยังต้อง ควบคุม ม้าให้ได้ อีกด้วย แล้ว
ทำในเวลาเดียวกัน จึงต้องใช้ทักษะและเวลาในการฝึกซ้อมทั้งคนและม้า โดยฝึกม้าที่มีความ
พยศให้เชื่อง ก่อนการฝึกวิ่ง และควบคุม เส้นทาง

 เจ้าม้าคู่ใจ

ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจึงได้สัมผัสกับความตื่นเต้นอยู่เป็นประจำ แต่เมื่อสามารถควบคุมเจ้าม้า
คู่ใจได้แล้ว ก็สามารถ โลดแล่น ได้อย่าง พลิ้วไหว และเป็นกีฬา ที่นิยมใน การเดิม พันใน
ประเทศไทย ตามสนาม ม้าต่าง ๆ ความท้าทาย ยังไม่จบ เมื่อควบ คุมม้าได้ ชำนาญแล้วก็
เรียนรู้และฝึกฝนใน ทักษะขั้นสูงต่อไป ซึ่งมีทั้งการประชัน ความเร็ว การกระโดด ข้ามสิ่ง
กีดขวาง หรือการแข่งขัน ในเส้นทางบังคับ ตามกฎกติกา ทุกท่วง ท่าในการ ขี่ม้าของนักกี
ฬาจะต้องมี ความสง่างาม

ประชันความกล้าหาญ อย่างไรบ้าง ในโอลิมปิก ระหว่างคนกับม้า

1. ศิลปะการบังคับม้า คือการแข่งขันในเรื่อง การบังคับและควบคุมม้า จากการกำหนดท่าต่าง
ๆ ขึ้นมาสำหรับ การแข่งขัน นักกีฬา จะต้อง โชว์ความสามารถ ให้ม้าปฏิบัติ ตามคำสั่ง ให้มี
ท่วงท่าที่สง่างาม จึงจะเรียกคะแนน จากคณะกรรม การได้มากกว่า ซึ่งอาจจะ คล้ายกับการ
ให้คะแนน การแข่งขันยิมนา สติกลีลาใหม่ ไม่เน้นความเร็ว และผาดโผน แต่การให้คะแนน
จะอยู่บน มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ ดูบอลสด

2.กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ความตื่นเต้นและ มอบความสนุกสนานให้ผู้ชมกีฬาขี่ม้าได้มาก
จึงได้รับ ความนิยม โดยนัก กีฬาจะ ต้องขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง ที่ถูกออกแบบมาในสนาม ซึ่งจะ
มีทีมออก แบบสนาม ที่มีความเชี่ยว ชาญเฉพาะ จึงออกแบบ อย่างมี มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยสูง ทั้งสำหรับนักกีฬา และม้าที่เข้า แข่งขันทุกทีม วัดกันที่ การเสีย คะแนนได้น้อย
ที่สุดเป็นผู้ชนะ ในเกม การแข่งขัน

3.อีเว้นติ้ง ทักษะนี้ต้องใช้ ความเป็นมืออาชีพสูง นักกีฬาในสนามแข่ง โอลิมปิกจะต้องมีอายุ
ไม่ต่ำกว่า 18 ปี เพื่อรักษา มาตรฐาน ด้านความปลอดภัย โดยจะใช้ เวลาในการ แข้งขันทั้ง
ศิลปะการบังคับม้า การบังคับม้า กระโดดข้าม เครื่องกีดขวายังมี การแข่งขี่ม้าข้ามภูมิประเทศ
ซึ่งจะแบ่งเป็นวันละรายการ ซึ่งการจัดอีเว้นติ้งจะ มีเฉพาะสนามการ แข่งขันระดับโลกเท่านั้น

 เจ้าม้าคู่ใจ

อยากเป็นนักกีฬาขี่ม้า ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
1.ความทุ่มเทให้กับ เวลาในการ ฝึกซ้อม เพราะจะใช้ เวลาอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตาม
กฎระเบียบ ของนักกีฬา

2.มีครูฝึกสอนที่ดี และมีความ สามารถ เพื่อคอย แนะนำ วิธีการ และเคล็ดลับต่าง ๆ ให้กับ
นักกีฬาได้ ควรเป็นผู้ที่ มีประสบการณ์ ทั้งด้านการ ขี่ม้าและ เคยเข้าร่วมการ แข่งขันมาแล้ว

3.อุปกรณ์สำหรับ นักกีฬาขี่ม้าที่ควร มีอย่างครบครัน เพื่อความคล่องตัว ดูสง่างาม เมื่ออยู่บน
หลังม้าและที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัย ทั้งตัวนักกีฬา และม้า

4.ความชอบ และความ กล้าที่ต้อง มาพร้อมกัน เพราะตัวนักกีฬา ต้องควบ คุมม้า แทบทุก
อิริยาบถ ทั้ง เดิน หยุด วิ่ง และทำตาม คำสั่งอื่น ๆ ถ้ามีความกลัว จะไม่สามารถ ควบคุม
ม้าได้ ส่วนความ ชอบจะ ทำให้การ เรียนรู้เป็นไป ด้วยความ สนุกและมี ความสุขที่ ได้ฝึกกับ
ม้าเพราะต้องสื่อสาร ระหว่างกัน ตลอดเวลา ต้องใช้ความ อ่อนโยน และจริงใจ เหมือนการ
ดูแลสัตว์เลี้ยง  ศิลปะบังคับม้า |  กีฬาขี่ม้า