ศิลปะบังคับม้า เปิดประวัติกีฬาเอเชียนเกมส์ขี่ม้า

ศิลปะบังคับม้า ม้าเป็นสัตว์ชนิด หนึ่งที่มีความ ผูกพันกับมนุษย์ มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุค
ที่มนุษย์เริ่มสร้างอารยธรรม ม้าก็ถือเป็นเครื่อง มือหนึ่งที่สำคัญ ในการพาอาณา จักรต่างๆ ไป
สู่ความรุ่งโรจน์ นอกจากนี้ม้า ยังถือเป็น ทรัพยากร ทีมีค่า และเป็นที่ ต้องการของ คนในทุก
ระดับชั้น

จนเมื่อเวลา ล่วงเลยผ่านไป ความสำคัญของ ม้าในการเป็นพาหนะ ในกรเดินทาง หรือในการ
สงครามก็ได้ ลดบาทบาทลง เนื่องจากการ พัฒนาขึ้นของ เทคโนโลยี จึงทำม้าเป็นสัตว์ที่ถูก
ใช้ในเชิงกีฬา เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 1900 กีฬาขี่ม้าได้ รับการบรรจุเข้า ในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก และในปี 1982 กีฬาขี่ม้าก็ได้ รับการบรรจุใน ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 9 ที่กรุงนิว

ศิลปะบังคับม้า

เดลี ประเทศอินเดีย ในประเทศไทย กีฬาขี่ม้าเริ่ม แพร่หลาย จนในปี 1976 มีการ ก่อตั้ง
สมาคมขี่ม้าขึ้น โดยพลเอกกฤช ปุณณกันต์ และคณะ ที่กองพลทหารม้า สนามเป้า เขต
พญาไท กรุงเทพ ชื่อสมาคมนัก ขี่ม้าสมัครเล่น แห่งประเทศไทย

และในปี1977 สมาคมนักขี่ ม้าสมัครเล่น ได้เข้าร่วมเป็น สมาชิกสมาคม โอลิมปิกแห่ง
ประเทศไทย ต่อมาคือในปี 1993 สมาคมได้ เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมขี่ ม้าแห่ง
ประเทศไทย”และปี 1994 สมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬา เข้าแข่งขันกี ฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 12
ที่เมืองฮิโรชิม่า

ประเทศญี่ปุ่น สามารถคว้าเหรียญ ทองแดงมาได้ และในปี 1996

ทางสมาคมฯ ได้ส่งนัก กีฬาขี่ม้าเข้า ร่วมแข่งกีฬา เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดสระบุรี
โดยทีม ชาติไทยได้ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง อย่างละ 1 เหรียญและ
ล่าสุด ในปี 2014 พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณ ณวรีนารีรัตน์ เป็นตัวแทน

ประเทศไทยเข้า ร่วมการแข่งขัน กีฬาขี่ม้าประเภท ศิลปะ บังคับม้า ประเภททีม พร้อม
ด้วย เฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์ , ภคินี พันธาวา , รวิสรา เวชากร ที่เมืองอินชอน ประเทศ
เกาหลีใต้ โดยกีฬาขี่ม้าใน การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2018

ครั้งนี้จะแข่งขัน ด้วยกัน 3 ประเภทคือ ประเภทศิลปะบัง คับม้า, ประเภทกระโดด ข้ามเครื่อง
กีดขวาง และประเภทอีเวนติ้ง การแข่งขันประเภทศิลปะ บังคับม้า การแข่งขันผู้ เข้าแข่ง
ขันจะไดรับแบบ ทดสอบที่กำหนดว่า จะต้องทำท่าอะไรบ้าง ในเวลาที่กำหนดให้ เรียกว่า
คะแนนจากท่าบังคับ ดูบอลสด

การแข่งขันประเภท กระโดด ข้ามเครื่อง กีดขวาง ในกีฬาประเภทนี้ คะแนนทุกคน ที่ได้รับ
ก่อนการแข่งขันคือ 0 คะแนน ถ้านักกีฬาสามารถกระโดด ข้ามเครื่องกีดขวางได้ ทุกเครื่อง
โดยไม่ทำ ไม้ขวางตก ภายในเวลาที่กำหนดไว้ (วัดระยะทางไว้แล้ว) ก็จะมีคะแนนเป็น 0
คะแนน นั่นคือ คะแนนที่ดีที่สุด การแข่งขันประเภทอีเว้นติ้ง

การแข่งขันประเภทนี้ ถือเป็นการแข่งขันขี่ม้า ที่สนุกเร้าใจที่สุด เพราะการแข่งแบบอีเว้นติ้ง
จะแข่ง 3 แบบด้วยกัน คือ 1.การบังคับม้า 2.ข้ามภูมิประเทศ 3. กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
ในการแข่งขันวันแรกจะเป็นการแข่งขันศิลปะการบังคับม้า

ศิลปะบังคับม้า

ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ไม่หนักมากนัก วันที่สองของการแข่งขันจะเป็น การแข่งขันข้าม
ภูมิประเทศเป็นการแข่งขันความเร็ว และความทรหด โดยทางนายนารา เกตุสิงห์ เลขา
ธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ทางสมาคมตั้งความหวังลุ้นเหรียญอย่าง
น้อย 2 เหรียญ โดยที่ผ่านได้นำนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมในแถบยุโรปอย่างเข้มข้น

ซึ่งทางสมาคมคาดหวังว่าการเก็บตัวในครั้งนี้จะช่วยลดความประหม่าและสร้างสมาธิให้
กับนักกีฬาได้ โดยคู่แข่งที่น่ากลัวล้วน แต่เป้นชาติมหาอำนาจในเอเชียนเกมส์ทั้งสิ้นคือ
ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และกาตาร์ ด้านจารุพร ลิมปิชาติ

หนึ่งในนักกีฬาชุดนี้กล่าวว่า ดีใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอีกครั้งและแม้ว่าก็ต้อง
เจอกับคู่แข่งที่ยาก แต่ก็จะพยายาม ทำให้เต็มที่ โดยตั้งเป้าหมาย อย่างน้อยที่สุดคือ
ต้องอยู่ในอันดับบนของตารางคะแนนให้ได้  เรียนขี่ม้าให้เก่ง กีฬาขี่ม้า