ชิงความเป็นสายเลือด งานใหญ่ของทุกเผ่าเร่ร่อน ที่มีวัฒนธรรมของตัวเอง

ชิงความเป็นสายเลือด แม้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือน กับโอลิมปิกฤดูร้อน กลับมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
แค่เหรียญทอง และเงินรางวัล  มันคือการถักทออดีต อันยิ่งใหญ่ สานต่อไปจน ถึงอนาคต
เพื่อไม่ให้ผู้ คนบนโลกนี้ลืมว่า เหล่าลูกหลานเจงกิสข่าน นั้นสุดยอดขนาด ไหนที่ประเทศ
คีร์กีซสถาน มีมหกรรมกีฬาที่พวกเขา จะจัดขึ้นกันทุก 2 ปี

มันคืองานใหญ่ของ ทุกเผ่าเร่ร่อน ที่มีวัฒนธรรม ของตัวเอง พวกเขาจะรวมตัว กันเพื่อหาว่า
“ใครจะเป็นเจ้าเหรียญทอง”แม้ปัจจุบันประเทศ คีร์กีซสถาน อาจจะไม่ใช่ประเทศยิ่งใหญ่คับ
โลก หรือเป็นที่รู้จักกันในด้าน ในด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ทว่าพวกเขา เป็นประเทศที่อดีตเคยแรง
แบบนั้นก็คงจะไม่ผิดนักในช่วงปี 1206 ตำนานเหล่าผู้พิชิตจาก มองโกเลีย

ชิงความเป็นสายเลือด

ประกาศแสนยานุภาพ ให้กองทัพทั่วโลกรู้ว่า แม้พวกเขาจะไม่มีดินแดน เป็นหลักเป็นแหล่ง
เร่ร่อนขยาย อาณาจักรไปเรื่อย ๆ แต่เมื่อพวกเขาอยู่ บนหลังม้าแล้ว ไม่ว่ากองทัพใดก็ยาก
จะต่อต้าน ความแข็งแกร่งดั่งตำนาน นำโดยวีรบุรุษอย่าง เจงกิสข่าน รวบรวมชนเผ่ามอง
โกลและก่อตั้งชาติมองโกลขึ้นเมื่อปี 1206

ซึ่งต่อมากลายเป็น ชนชาติที่ยิ่งใหญ่ มีกำลังที่เข้มแข็งทำให้สามารถ ขยายอาณาเขตไป
ไม่หยุดยั้ง ได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้ง เล่าภายใต้การนำ ของเจงกิสข่าน ชาวมองโกลทำ
ศึกสงครามขยาย อาณาเขตไปเรื่อย ๆ โดยครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการนำกองทัพบุกยึด
กรุงคอนสแตนติโนเปิล แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์สำเร็จ ดูบอลสด

ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ เจงกิสข่าน เสียชีวิตเมื่อปี 1227 คีร์กีซสถาน

คือหนึ่งในดินแดน ที่เคยเป็นของ เจงกิสข่าน มาก่อน ก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุค ใหม่ในเวลา
ต่อมา ยุคที่เป็นลัทธิชาตินิยม เกิดขึ้นเป็นรัฐเป็นชาติที่มีดินแดน และสัญลักษณ์ชัดเจน
นั่นเองที่ทำให้ ดินแดน มองโกล อันยิ่งใหญ่เริ่มกระจาย ออกเป็นประเทศต่าง ๆ มาก
มาย และหลังจากการปก ครองของสหภาพโซเวียต

ประเทศต่าง ๆ เช่น คีร์กีซสถาน, ทาจิกิสถาน, คาซัคสถาน และ อุซเบกิสถาน
พยายามที่จะกำหนด ตัวเองใหม่ในฐานะรัฐอิสระ ที่มีมรดกทางวัฒนธรรม อันยาวนาน
ทว่าต่างกันก็แค่ชื่อ ผู้คนในประเทศแถบนั้น ยังคงมีเชื้อสายและความ ชนเผ่าเร่ร่อน
อยู่ไม่น้อย ดังนั้นการจะสร้างชาติบ้าน เมืองให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั้น

บางครั้งก็ต้องใช้วิธีที่ละมุนละม่อม ไม่ใช่แค่รบราฆ่าฟันอย่างเดียว และสิ่งหนึ่งที่ทำให้
ทุกคน ทุกคนเผ่า มารวมตัวกันได้ ได้ชิงความเป็นหนึ่ง อีกทั้งยังไม่มีการเสียเลือด
เสียเนื้อ นั่นก็คือการแข่งขันกีฬาเรื่องนี้ตั้งต้นจาก ประธานาธิบดี ของ คีร์กีซถสาน
ที่เดินทางไปเยือนตุรกี ในปี 2007 ชิงความเป็นสายเลือด

และคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งใช้ภาษา “เติร์ก” ในการสื่อสาร จะได้ร่วม
สานต่อประวัติศาสตร์และ สร้างอนาคตขึ้นมาใหม่ ด้วยกันนั่นเองจึงถือ กำเนิดขึ้นครั้ง
แรกในปี 2014 มันคือกีฬาที่ชนเผ่า ในชาติแถบเอเชียกลาง และชาติที่มีพรมแดน
ติดกับยุโรปที่ยังมีอิทธิพล ของชาวเผ่ามองโกลเร่ร่อนอยู่

จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกัน เพียงแต่ว่าพวกเขาจะทำให้ การแข่งขันครั้งนี้พิเศษกว่า
การแข่งขันธรรมดา หรือเล่นกีฬาทั่วไปแบบที่ มหกรรมโอลิมปิกแข่งขันกันเมื่อโลก
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมแคบลง ดังนั้นการกีฬา
ที่จะแข่งใน ชิงความเป็นสายเลือด

จะต้องเป็นกีฬาที่คงไว้ซึ่งจิตวิญญาณ ของเหล่าชนเผ่าเร่ร่อนในอดีต ซึ่งนับวันจะ
ลดน้อยถอยลง และอาจจะหายไปจากความทรงจำได้ “ชาว คีร์กีซ มีประวัติศาสตร์
ทางวัฒนธรรมและประเพณีอันยาวนาน เราเป็นชาติแรก ๆ ที่ก่อตั้งอารยธรรมการ
เร่ร่อน เราทำตามบรรพบุรุษของเรามานานนม

และถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มสร้างอนาคตบ้างแล้ว” ประธานาธิบดี ของ คีร์กีซสถาน
ซึ่งเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันครั้งแรกกล่าวเนื่องจากพื้นที่การแข่งขันนั้น จัดกันใน
เมืองตากอากาศริมทะเลสาบอย่าง ทำให้ภาพการแข่งขันออกมาดูสวยงาม ได้เห็น
วิวทั้งทุ่งกว้างและทะเลสาบ

ชิงความเป็นสายเลือด

เมื่อบวกกับการแข่งขันและการสร้างธีมของงานที่เน้นเรื่องธีมย้อนยุค นอกจากกีฬา
แล้วก็จะได้เห็นถึงวัฒนธรรมอีกหลาย ๆ อย่าง ทั้งเสื้อผ้าหน้าผม, อาการกิน หรือ
ของอุปโภคบริโภค จากยุคเก่า ๆ ที่เอามาทำใหม่ ให้คนรุ่นหลังเห็นซึ่งแน่นอน
ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นสามารถติดเทรนด์ได้โดยง่าย ณ ปัจจุบัน

ดังนั้นเมื่อองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด เหมาะแก่การแวะมาเที่ยวชม รวมถึงการ
ผลักดันผ่านสื่อด้วยงบจากรัฐบาลคีร์กีซสถาน ก็ทำให้มีการแชร์เรื่องราว ความ
สวยงามและประสบการณ์ดี ๆ จากการแข่งขัน ออกมามากมาย จนองค์การ
ยูเนสโก ให้การสนับสนุนรายการนี้สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม

และ ประวัติศาสตร์ ไม่ใช่สิ่งที่หาซื้อได้ แม้บางครั้งสิ่งเหล่านี้จะดูโบราณคร่ำครึ
แต่ถ้ามีการเติมไอเดียและพลิกแพลงให้เข้ากับบริบทของโลกยุคใหม่ ของเก่าก็
จะกลับมาเป็นของมีค่า ที่สร้างทั้งรายได้ ความภาคภูมิใจ และรอยยิ้ม เหมือน
กับที่ เป็นนั่นเอง ภายใต้แรงบันดาลใจ | กีฬาขี่ม้า